Жардам

Сайтка кирүүдө же катталууда браузерде:

reg1

— деп чыгат. Ошондо LOGIN: user PASSWORD: 1234 — деп жазуу зарыл. Ошентип жазбасаңар сайтка кире да каттала да албайсыңар, сайттын коопсуздугу үчүн роботтун (спам) катарына кошуп киргизбей коет.

reg2

reg3

reg5

reg6

Электрондук почтаңарга келген шилтемени (ссылка) басып сайтты активдештирүүңөр зарыл, сайт иштеши үчүн.

Керектүү баскычты басып, достор менен коомдук тармактарда бөлүшүңүз.