Сайтка кирүү

Сайтка кирүүдө же катталууда браузерде:
reg-user — деп чыгат.
Ошондо LOGIN: user PASSWORD: 1234 — деп жазуу зарыл. Ошентип жазбасаңар сайтка кире албайсыңар, сайттын коопсуздугу үчүн роботтун (спам) катарына кошуп киргизбей коет.

Керектүү баскычты басып, достор менен коомдук тармактарда бөлүшүңүз.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *